על התכניות

התכניות למורים מיועדות לטפח באנשי ונשות חינוך תחושת מסוגלות ולהקנות להם כלים המאפשרים פיתוח ראייה מורכבת ושינוי שפה, תפיסה והתנהגות, בכל הקשור לקבלת האחר, גזענות והתמודדות מיטיבה עם קונפליקטים, לרבות שיח פוליטי ופרובוקטיבי בכיתה. המורים המשתתפים בתכנית מיישמים את הכלים הנלמדים בשני מישורים מרכזיים: ברמה של מערכת-הורים-מורים-תלמידים, וברמה של שיח בין תלמידים במרחב החינוכי.

מדברי המשתתפים:

“היכולת שלמדתי לפתח – לא להגיב באופן אוטומטי – מסייעת מאוד ונותנת את מרחב הנשימה והזמן לחשוב על האמירה של הצד השני ובכך מאפשרת לי להגיב ממקום שקול ומקדם יותר. גיליתי כי השימוש בשאלות מקדמות אכן מוביל את השיחה למקום מקדם ובונה ומאפשר שיח פתוח ומתעניין”.
“אני מרגישה שאני נעזרת בכלים שלמדנו בהשתלמות בשני ערוצים מקבילים. כמורה מול תלמידים אני עוסקת באופן בו ניתן להכניס אל תוך השיעור דיונים פוליטיים בדגש על דיאלוג מפרה. הערוץ הנוסף בו אני נעזרת רבות בכלי ההשתלמות הוא יחסיי מול תלמידים, הורים ומורים עמיתים ברמה האישית”.

מֵעֵבֶר לשכנוע – כלים לניהול שיח פוליטי אפקטיבי

סדנא המיועדת לאנשים וגופים המבקשים לנהל שיח בונה במקום בו ישנם חילוקי דעות. הסדנא נותנת כלים לקיום שיח פוליטי ללא התלהמות ויוצרת דינמיקה חדשה של שיח בין קבוצות שונות במרחב הציבורי בישראל.

מדברי המשתתפים:

“היכולת לבוא לשיח ממקום שמזהה את הנקודות הרגישות של אדם אך לא תוקף אותן, אלא דווקא נזהר בהן, מצמיחה את האפשרות להביא לשינוי”
“הכלי הנוסף שאיתו הגעתי לשיחה הוא ההבנה שהקונפליקט בינינו נובע מנסיבות חיים ולא כי אני רעה. הגעתי עם חשיבה מפייסת ומבינה שגם הם עם חששות וגם להם אין תשובות חד משמעיות”.

הרצאות ומפגשי הכרות עם המודל המותאמים לצרכי הגוף המזמין. בין לקוחותינו נמנים: מכון טרומן לקידום השלום (האוניברסיטה העברית), אוניברסיטת תל אביב, יוזמת ז’נבה, שתי”ל, פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, מדרשת עין פרת ומכינות קדם צבאיות שונות.