רואים רחוק

מרכז רואים רחוק נותן תקווה במקום שיש בו אי הסכמה וקונפליקט. המרכז מלמד דרכי ראיה ופעולה חדשות המאפשרות התמודדות מיטבית עם קונפליקטים במרחבי החיים השונים.

המרכז פועל ליצירת שינוי תודעה אצל אנשים וקבוצות בקונפליקט, מתודעת סכסוך לתודעת פיוס. אנחנו מפתחים מודלים וכלים המתבססים על שינוי תפיסתי, רגשי והתנהגותי במצבי קונפליקט ומאפשרים להשתמש בקונפליקט כמנוף להרחבת ההידברות ולביסוס הבנה הדדית ושיתופי פעולה.

האתר בבניה. לפרטים נוספים נא לפנות לשירי בר shiri.barr@gmail.com